SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

 

 

KAŻDY, KTO JEST PRODUCENTEM ŻYWNOŚCI,
BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE SWOICH KLIENTÓW.


Wysokie standardy produkcji, dbałość o surowce używane do powstania każdego z produktów,
przestrzeganie zasad i wymogów specjalistycznych norm dla producentów żywności – to także wyraz
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.

POMOC W ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ORAZ WSPARCIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH

  • Wspieramy społeczność nas otaczającą. Lubimy dzielić się z innymi, dlatego zawsze staramy się dać coś od siebie.
  • Wspieramy lokalne szkoły, dbając o rozwój młodego pokolenia. Współuczestniczymy w realizacji wyjazdów i programów edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Uczestniczymy również w organizacji imprez, propagujących kulturę oraz promujących nasz region.
  • Wspieramy akcje realizowane przez ośrodki pomocy społecznej oraz inne instytucje, skierowane do rodzin potrzebujących.

POMOC HUMANITARNA DLA POLAKÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE BRZESKIM

  • Wspieramy naszych rodaków, zamieszkałych poza granicami Polski. Uczestniczymy w akcjach dobroczynnych na rzecz Polaków zamieszkałych w obwodzie brzeskim.
  • Pomoc finansowa, jaką corocznie przekazujemy w okresie świąteczno-noworocznym jest wykorzystywana na zakup paczek żywnościowych oraz prezentów świątecznych dla najmłodszych oraz osób potrzebujących.

TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

  • Nasza wytwórnia podłoża została wyposażona w filtr biologiczny, którego głównym zadaniem jest oczyszczanie gazów odlotowych i neutralizacja zapachów powstałych w wyniku procesu produkcyjnego. W tym celu wybudowaliśmy profesjonalny system oczyszczający powietrze wyposażony w instalacje typu płuczki wodne, płuczki amoniaku oraz filtr biologiczny.
  • Powietrze z komór fermentacyjnych odsysane jest do wspólnego kolektora, skąd kierowane jest do płuczki amoniaku, tzw. skrubera. Zadaniem skrubera jest usunięcie amoniaku z powietrza procesowego. Wytrącony w ten sposób amoniak może być ponownie wykorzystany w procesie kompostowania.
  • Skruber to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do oczyszczania gazów ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń. Woda pochodząca z procesu produkcyjnego jest natomiast wykorzystywana do oczyszczania powietrza wylotowego z tuneli pasteryzacyjno-inkubacyjnych. W połączeniu z deszczówką, wodą gruntową oraz wodą pitną trafia do płuczki wodnej.
  • Zadaniem skrubera wodnego jest nawilżenie powietrza, pochodzącego z procesu produkcyjnego, przed tym jak trafi ono do filtra biologicznego. Rola skruberów wodnego oraz amoniaku jest bardzo ważna w procesie obróbki powietrza trafiającego do filtra biologicznego, jako że wilgotne i wolne od amoniaku powietrze zapewnia właściwe środowisko do rozwoju naturalnych bakterii, żyjących w filtrze biologicznym.
  • Powietrze z płuczki wodnej z bardzo małą prędkością przepływa do biofiltra a żyjące w nim bakterie wykorzystują jego wonne związki, zapewniając sobie pożywienie. W wyniku tego procesu wonne związki ulegają rozłożeniu i stają się mniej wyczuwalne lub wyczuwalne jako zupełnie naturalny zapach.