UPRAWA I ZBIÓR

Naszym priorytetem jest dostarczanie pieczarek najwyższej jakości, dlatego jesteśmy w całości zaangażowani w proces ich uprawy. Zbiór pieczarek odbywa się zgodnie z certyfikatem Global GAP, co oznacza, że bezpieczeństwo oraz higienę całego procesu produkcyjnego na każdym jego etapie.

NASZE UPRAWY PROWADZIMY W SYSTEMIE FAZY IV

Uprawa w naszych pieczarkarniach jest prowadzona na podłożu fazy IV w systemie mobilnych metalowych skrzyń. Pieczarki uprawiamy przez cały rok w specjalnie zaprojektowanych halach, wyposażonych w najnowsze technologie zapewniające wysoką i powtarzalną jakość produktu. W uprawie kluczowy jest odpowiedni dobór parametrów tj. wilgotność, temperatura, dwutlenek węgla, itp. Duże znaczenie dla jakości pieczarek odgrywa również właściwy ruch powietrza w hali uprawowej. Wszelkie parametry są nieustannie kontrolowane i dostosowywane do określonej fazy wzrostu lub wreszcie samego zbioru pieczarek.

PODCZAS CAŁEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO STWARZAMY KLIMAT, SPRZYJAJĄCY NATURALNEMU WZROSTOWI PIECZAREK

ZBIÓR ROZPOCZYNAMY JUŻ NASTĘPNEGO DNIA,
PO PRZEWIEZIENIU PODŁOŻA FAZY IV DO HALI ZBIORU

Wszystkie pieczarki zbierane są ręcznie, zgodnie z określoną techniką zbioru, która dopuszcza dotknięcie pieczarki tylko jeden raz. Są one bezpośrednio odkładane do docelowego opakowania jednostkowego, wskazanego w zamówieniu Klienta. Waga produktu kontrolowana jest już podczas zbioru, dzięki czemu nie ma potrzeby jej korekcji, a pieczarka odłożona do opakowania nie jest ponownie dotykana. Pieczarki są zbierane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta i przechodzą kilkuetapową kontrolę jakości.

PIECZARKI SCHŁADZAMY NATYCHMIAST PO ZBIORZE,
W KONTROLOWANYCH I AUTOMATYCZNIE ZARZĄDZANYCH SZOKERACH

Bardzo ważne jest to, żeby pieczarka przed wysłaniem do Klienta, była przechowywana w odpowiednich warunkach, dlatego dużą uwagę przywiązujemy do procesu schładzania. Stosujemy metodę szokową, dzięki której nasi Klienci zawsze otrzymują świeże i najlepszej jakości pieczarki. Każda skrzynka jest znakowana indywidualnym kodem kreskowym, dzięki czemu mamy możliwość pełnego śledzenia produktu. Dodatkowo, jako że wszystkie procesy produkcyjne przez nas realizowane, od produkcji podłoża, poprzez uprawę pieczarek, ich zbiór oraz przygotowanie do sprzedaży są pionowo zintegrowane, mamy pełną informację o pochodzeniu produktu. Sprawia to, że nasi Klienci otrzymują bezpieczny towar ze znanego źródła. Po zakończeniu zbioru, metalowe skrzynie z zużytym podłożem poddawane są kilkugodzinnej termicznej dezynfekcji, po czym opuszczają halę zbioru. Następnie są opróżniane, myte oraz ponownie dezynfekowane. Hala zbioru po przeprowadzonej dezynfekcji jest gotowa do rozpoczęcia kolejnego cyklu uprawy oraz zbioru. Zużyte podłoże jest wykorzystywane jako wartościowy środek poprawiający jakość gleby.